קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 47 שבועותwildseed
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קומזיץ' בחוףהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 47 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותwildseed
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
כדורעף מתחיליםסבב שנה טובהפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"עא 2010-2011קובץ ארגונים בפורמט פתוחפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #