קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature15 שנים 45 שבועותשרון אדרי
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature15 שנים 44 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 43 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #