קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסדר בארגון שישצפתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature16 שנים 25 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature16 שנים 25 שבועותשרון אדרי
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature16 שנים 25 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 24 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature16 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature16 שנים 24 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature16 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 23 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #