קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהמפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature14 שנים 13 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!בקשה לסיועפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תוכנית שיווקפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה13 שנים 39 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport12 שנים 30 שבועותברוך אורן
כדורעף מתחיליםהוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועותמייקי
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
כדורעף מתחיליםסבב שנה טובהפתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
כדורעף מתחיליםפלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #