קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים יום אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 4 ימיםברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #