קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 11 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 18 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 25 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועותדנה פוחיל
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה13 שנים 49 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים יום אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #