קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 32 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 42 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 33 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #