קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
שלב תוכן #