קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 38 שבועות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועות
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #