קריאות עבור איושי תפקידי מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 10 שבועות
כתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #