קריאות עבור איושי תפקידי מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה14 שנים 5 שעות
כתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #