קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועותישי רוטמן
שלב תוכן #