קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008מקלות קרטיב (טיזרים)פתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועות
גיוס משאבים ממשלתיהקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההעיר בורוד 20 למאיפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהסין סין תאילנד תאילנדפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
תערוכה 2010מכתבי תודהפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12תמחורפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
תערוכת אמנות 2011מיקום לתערוכהפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #