קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010קול קורא לארגוניםפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קורס קרמיקהפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
תערוכת אמנות 2011הגדרת תפקיד לאוצר/מפיק התערפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
מעבר לקשת 3מדליות ופרסים לזוכיםפתיחה מחדשnormalfeature15 שנים 13 שבועות
תחזוקת אתרהוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
שלב תוכן #