קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תוכנית שיווקפתוחnormalfeature16 שנים 29 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature16 שנים 25 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008לוח משמרות מתנדביםפתוחnormalfeature16 שנים 7 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 49 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועותיוני א
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 11 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #