קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה12 שנים 15 שבועותברוך אורן
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההקמת מיני-אתר למצעד הגאווהפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 18 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature11 שנים 2 ימיםברוך אורן
קבוצת נשים ברחובותהקמת קבוצת רחובותפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה9 שנים 4 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature7 שנים 52 שבועותברוך אורן
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #