קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה13 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #