קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועותיוני א
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 14 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימסנן מים במאהב התקווהפתוחnormalfeature10 שנים 49 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועותsnuki
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008הגדרת תפקידיםפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #