קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
אירועי הגאווה 2012אסיפת עם בחיפה בנושא: אירועפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 49 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature9 שנים 30 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 17 שעותsnuki
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה13 שנים 43 שבועותwildseed
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותwildseed
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה13 שנים 11 שבועותaviv
שלב תוכן #