קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 2 ימים
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 2 ימיםsnuki
שלב תוכן #