קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מסיבת חנוכהטיוטא סופיתcriticalמשימה13 שנים 42 שבועותwildseed
אוכל-מאי:טיוטא סופיתnormalמשימה13 שנים 19 שבועותwildseed
שלב תוכן #