קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועותslioz
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12גלריהפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועותדנה פוחיל
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature11 שנים 47 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 6 ימיםברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסגירת הזמנת המגפוניםפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 5 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #