קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 44 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועותwildseed
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 27 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה12 שנים 30 שבועותwildseed
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה9 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
ניהול משרד שישה צבעיםחצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 25 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
שלב תוכן #