קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12פרסומות של שישה ביומןפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 24 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קורס קרמיקהפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #