קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכהשווק קורס וידאופתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 4 ימיםברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימטלות פתוחות לברוך לראשוןפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug10 שנים 11 שבועותברוך אורן
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה8 שנים 28 שבועותישי רוטמן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 13 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #