קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 11 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 2 ימים
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועות
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #