קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 29 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 46 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature14 שנים 13 שבועות
ד.פתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 32 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #