קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 24 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 22 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature8 שנים 25 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature8 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #