קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מסיבות נוער בצפוןנדחה ליולי - מסיבת נוער הבאההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 22 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature16 שנים שבוע אחד
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport15 שנים 48 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מספרהפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!תוכנית שיווקפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועות
קבוצת נשים ברחובותהקמת קבוצת רחובותפתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהעתק קבלת תרומה לרופא שינייפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 15 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #