קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 18 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 38 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה8 שנים 15 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 15 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 34 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
תחזוקת אתרשדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #