קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature11 שנים 46 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 24 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה12 שנים 30 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #