קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #