קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אוכל-מאי:טיוטא סופיתnormalמשימה13 שנים 28 שבועותwildseed
מסיבת חנוכהטיוטא סופיתcriticalמשימה13 שנים 51 שבועותwildseed
שלב תוכן #