קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 50 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!בקשה לסיועפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהמפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 45 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסגירת הזמנת המגפוניםפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature8 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב הגהות ראשוןפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #