קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועותמייקי
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 40 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 6 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 36 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 48 שבועותדנה פוחיל
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 44 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #