קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature16 שנים 27 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועותמייקי
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 21 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 39 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport15 שנים 16 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature16 שנים 28 שבועותדנה פוחיל
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature16 שנים 27 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature16 שנים 24 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #