קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013בדיקת אפשרות לקיים בהרצליהפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתרשיפצורים ע"פ אביהופתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחב' אבטחה ועיצוב במהפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותשרון אדרי
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012רישוי עסקיםפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature14 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013שיקולים בקביעת תאריך האירוטופלnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותדנה פוחיל
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהזמנת מגפוניםפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 24 שבועותמייקי
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #