קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature15 שנים 19 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםגרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport15 שנים 17 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 17 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport15 שנים 15 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה15 שנים 10 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010שיווק!פתוחnormalbug15 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #