קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature14 שנים 40 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםגרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 38 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 38 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 36 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010שיווק!פתוחnormalbug14 שנים 28 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #