קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 47 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםגרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 45 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 45 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםמיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 43 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010שיווק!פתוחnormalbug13 שנים 35 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #