קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
תערוכה 2010משהו לבלוג שלנו? תהליך העבופתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
תערוכת אמנות 2011הגדרת תפקיד לאוצר/מפיק התערפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותברוך אורן
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature9 שנים 3 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשיפצורים ע"פ אביהופתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההקמת מיני-אתר למצעד הגאווהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
תערוכת אמנות 2011מיקום לתערוכהפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותשרון אדרי
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #