קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה12 שנים 34 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 23 שבועות
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010חדר פעילותפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קריאת ספר קורספתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה12 שנים 28 שבועות
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #