קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature13 שנים 17 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועות
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature16 שנים 3 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהעתק קבלת תרומה לרופא שינייפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתחוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהצהרת תורם מבטי בםפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #