קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה13 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 16 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה9 שנים 36 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה13 שנים 28 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature11 שנים 37 שבועותמייקי
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature14 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועותsnuki
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature15 שנים 24 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה12 שנים 43 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטעדכוני סטטוס חודש מאיפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה15 שנים 19 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport16 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #