קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה8 שנים 37 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה12 שנים 28 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 27 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature9 שנים 3 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature10 שנים 38 שבועותמייקי
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature13 שנים 45 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותsnuki
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 25 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 44 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטעדכוני סטטוס חודש מאיפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 20 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport15 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #