קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature11 שנים 24 שבועותמייקי
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 27 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מספרהפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קורס קרמיקהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport13 שנים 27 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport11 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #