קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פיתוח פעילות באשדודהגדרת תפקידהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010שיווק!פתוחnormalbug14 שנים שבוע אחדברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport13 שנים 26 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלפרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature13 שנים 4 ימיםברוך אורן
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקרים: גיוס שותפותיםפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
תערוכת אמנות 2011הגדרת תפקיד לאוצר/מפיק התערפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותברוך אורן
תערוכת אמנות 2011מסמכיםפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיצ'ק לסנדוויצ'ים ולבצלאלפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיש/ה עם קופה על הבמה וגם שיפתוחnormalsupport11 שנים 39 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםצוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 33 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרההחזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #