קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 47 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 21 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחדברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת ימי הולדתפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 35 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature14 שנים 26 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #