קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature11 שנים 9 שבועותברוך אורן
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתהכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 44 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההעיר בורוד 20 למאיפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 47 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהעתק קבלת תרומה לרופא שינייפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהצהרת תורם מבטי בםפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #