קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature11 שנים 9 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתרהוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature16 שנים 6 שבועות
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature13 שנים 17 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature16 שנים 3 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #