קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
ניהול מתנדביםקרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהקבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 10 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature10 שנים 26 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 41 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature12 שנים 18 שבועותמייקי
שלב תוכן #