קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב הגהות ראשוןפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב יומנים וארגוניםפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #