קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 16 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature15 שנים 11 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 9 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה15 שנים 6 ימים
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport14 שנים 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועות
סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"ביתשובות מנציבות מס הכנסה לגבפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug13 שנים 34 שבועות
שלב תוכן #