קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםחדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature14 שנים 19 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 12 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 51 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009הזמנה לסיור גאהפתוחnormalfeature13 שנים 51 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהשאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותברוך אורן
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature11 שנים 49 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטתפוצת יוליפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature10 שנים 20 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהצהרת תורם מבטי בםפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימסנן מים במאהב התקווהפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #