קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 4 ימיםברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה8 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature12 שנים 52 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature11 שנים יום אחד
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #