קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיעזרה בתיאומים לקראת האירועפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהלהוציא מכתב הנחת נהגפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 25 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature8 שנים 24 שבועות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature11 שנים 46 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 15 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature10 שנים 15 שבועותמייקי
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #