קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature11 שנים 38 שבועותמייקי
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature15 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature11 שנים 9 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטלהתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשיפצורים ע"פ אביהופתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 31 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature15 שנים 45 שבועותשרון אדרי
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature14 שנים 23 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 48 שבועותדנה פוחיל
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #