קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה13 שנים 38 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 14 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 21 שעות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 6 ימים
שלב תוכן #