קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature12 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועותמייקי
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug10 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #