קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותwildseed
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותמייקי
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug11 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #