קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 43 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 11 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 4 ימיםברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #