קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 34 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה12 שנים 47 שבועותיוני א
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלכוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 32 שבועותירון
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 51 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתכנון תקציב לסלון הורודפתיחה מחדשnormalמשימה14 שנים שבוע אחדwildseed
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה13 שנים 15 שבועותwildseed
ניהול משרד שישה צבעיםחצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה10 שנים 27 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #