קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה11 שנים 44 שבועותwildseed
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 18 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 27 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועותwildseed
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #