קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה15 שנים 43 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug15 שנים 27 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature15 שנים 26 שבועות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 20 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 38 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #