קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיש/ה עם קופה על הבמה וגם שיפתוחnormalsupport11 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 27 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 38 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport10 שנים 35 שבועותמייקי
יום ספורט קהילתי 2012ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport10 שנים 9 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport10 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 36 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport15 שנים 5 שבועות
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport13 שנים 6 ימיםברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 19 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה12 שנים 48 שבועותwildseed
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה14 שנים 4 שבועות
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #