קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature14 שנים 51 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטהזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug14 שנים 17 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009מצעד בתל אביב - ציודפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)שיתוף ארגוניםפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהרשימת נואמים לפי סדר עדיפותפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימטלות פתוחות לברוך לראשוןפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug12 שנים 14 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהזמנת מגפוניםפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטמכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #